หินลูกรัง และหินคลุก หินทั้ง 2 ชินนี้เป็นวัตถุดิบก่อสร้างชนิดพื้นฐานที่นำไปใช้ในงานก่อสร้างได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานผสมวัตถุดิบก่อสร้างชนิดอื่น ๆ หรือในงานถมที่ ปรับสภาพพื้นก็ยังสามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกัน แต่รู้หรือไม่ว่าทั้งหินลูกรังและหินคลุก ก็มีลักษณะและความแตกต่างกันอยู่ ซึ่งจะมีอะไรบ้าง ไปหาคำตอบกัน!

ลักษณะของหินลูกรัง

หินลูกรังเป็นวัตถุดิบก่อสร้างประเภทงานบดอัดเช่นเดียวกับหินคลุก แต่สำหรับหินลูกรังนั้นมีส่วนผสมที่เป็นดินค่อนข้างเยอะ และมีสีดินที่จะออกเป็นสีแดง ทำให้บางคนอาจไม่ถูกใจสีของหินลูกรังมากนัก

แต่หินลูกรังนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบก่อสร้างที่ช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี เพราะหินลูกรังมีขายตามท้องตลาด หาซื้อได้ง่าย มีราคาถูกกว่าหินคลุก

ลักษณะของหินคลุก

หินคลุกเป็นหินก่อสร้างที่ใช้สำหรับการบดอัด งานถม งานปรับพื้นที่โดยเฉพาะ โดยประสิทธิภาพของหินคลุกนั้นช่วยให้การบดอัดปรับพื้นที่มีคุณภาพดี พื้นแน่นและแข็งแรงเพราะหินคลุกมีส่วนผสมของฝุ่นที่ช่วยเรื่องการบดอัด ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวัตถุดิบก่อสร้างชนิดอื่น ๆ

ความต่างของหินลูกรังและหินคลุก

หินลูกรังและหินคลุก ต่างก็เหมาะสมต่องามถม งานปรับพื้นอย่างมาก แต่ก็ยังมีขั้นตอนการใช้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากจุดเด่นและจุดด้อยของหินแต่ละตัว ดังนั้นควรใช้หินลูกรังและหินคลุกผสมกัน หรือแยกเป็นชั้นในการเทเพื่อคอยเสริมความแข็งแรงและใช้ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้ตอบโจทย์การบดอัดงานเทพื้นในแต่ละพื้นที่ได้อย่างดีที่สุด