ครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก อาจรวมไปถึงเครือญาติที่สนิทชิดเชื้อกัน เมื่อครอบครัวเป็นสังคมขนาดย่อยที่สุดย่อมมีความเกื้อกูลต่อกันเสมอ สำหรับบทบาทพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกให้เติบโตและแข็งแกร่งในสังคมต้องวางรากฐานให้มั่นคง โดยวางแผนทางการเงินให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 10 ปี การเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มั่นใจได้ว่า หากคุณไม่อยู่กับพวกเขาแล้ว คนในครอบครัวจะยังดำรงชีพได้ในระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะตั้งหลักชีวิตกันได้ เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจเป็นสิ่งชี้ชะตาคนข้างหลังของคุณ ดังนั้น การซื้อกรมธรรม์ตามกำลังที่สามารถจ่ายไหวย่อมเป็นสิ่งที่ดีกับทุกฝ่าย

อีกมุมหนึ่ง ในบทบาทลูกที่เติบโตจนสามารถเลี้ยงดูตนเองเป็นอย่างดี และมีความคิดว่าในช่วง 5-10 ปีต่อจากนี้ยังไม่มีแผนสร้างครอบครัว การสำรองเงินในรูปแบบประกันชีวิตจะตกทอดสู่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูที่คุณระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์ตามกรมธรรม์ สำหรับหนึ่งชีวิตของเราที่ยังดำรงอยู่อย่าคิดว่าจะยืนยาว การวางแผนล่วงหน้าย่อมมีประโยชน์แก่คนสำคัญ เมื่อคุณจากไป ระยะแรกพวกเขาอาจตั้งหลักไม่ได้และอยู่ในระยะทำใจให้ชิน เมื่อสูญเสียเสาหลักไป หากไม่มีประกันชีวิตที่คุณซื้อกรมธรรม์ไว้ การดำเนินชีวิตในอนาคตอาจล้มลุกคลุกคลานได้

เมื่อเริ่มชีวิตมนุษย์เงินเดือน การวางแผนรายรับ-รายจ่ายมีความสำคัญอย่างมาก รวมถึงการลดหย่อนภาษีประจำปีที่ควรวางแผนล่วงหน้า ประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งการออมที่สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ และประกันชีวิตถือเป็นเงินออมอีกก้อนหนึ่งที่คุณวางแผนไว้ให้คนในครอบครัว หากคุณกังวลว่าในระหว่างที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิดเหตุฉุกละหุกที่ต้องใช้เงิน ควรพิจารณาประกันชีวิตที่มีระบบปันผลรายปีที่สามารถนำเงินจำนวนหนึ่งออกมาใช้ชั่วคราวโดยไม่กระทบเงื่อนไขของกรมธรรม์ ความคุ้มครองของกรมธรรมประกันชีวิตมีให้ศึกษาข้อมูลจากหลายบริษัท ต้องเปรียบเทียบรายละเอียดจากตัวแทนให้ดี เพียงเงื่อนไขที่แตกต่างเพียงนิดอาจส่งผลให้คุณได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควร

แม้ว่าเบี้ยประกันต่อปีอาจมีมูลค่าสูง สิ่งที่ได้กลับมามักสมน้ำสมเนื้อ เช่น จำนวนเงินเอาประกัน หรือสิทธิประโยชน์อื่นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด หากคำนวณดี ๆ แล้ว เบี้ยประกันหลักหมื่นบาทต่อปี คุณจ่ายเพียงหลักพันต้น ๆ ต่อเดือนเท่านั้น ถือว่าเป็นการลงทุนของชีวิตอีกทาง เป็นเงินที่คุณไม่มีโอกาสได้ใช้จ่ายตามอัธยาศัย กลายเงินก้อนใหญ่ที่คุณออมไว้เพื่อคนในครอบครัว กรมธรรม์หลายฉบับให้จำนวนเงินเอาประกันที่หลักล้านบาท เท่ากับว่าคุณเตรียมเงินหลักล้านผ่านด้วยการซื้อประกันชีวิตเพื่อคนสำคัญแล้ว

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก www.masii.com